097.456.1735
số nhà 5a2 ngách 110 ngõ 173 Hoàng Hoa Thám Hà Nội.

Giáo trình mysql của Đại học Bách Khoa Hà Nội miễn phí

Nội dung bộ giáo trình mysql:

  • Chương 1: Đại cương về các hệ CSDL
  • Chương 2: Các mô hình dữ liệu
  • Chương 3: Các ngôn ngữ với mô hình dữ liệu quan hệ
  • Chương 4: Thiết kế CSDL quan hệ
  • Chương 5: Tổ chức dữ liệu vật lý
  • Chương 6: Tối ưu hóa câu hỏi
  • Chương 7: An toàn và toàn vẹn dữ liệu

 Mục tiêu:

  • Hiểu nguyên lý của hệ cơ sở dữ liệu
  • Có khả năng thiết kế xây dựng một CSD

Link tải tài liệu giáo trình mysql của Đại học Bách Khoa Hà Nội ở đây:

 

G

Nhắn tin!
097.456.1735

Khách hàng của tôi

Có thể bạn quan tâm